Felanmälan

Felanmälan och fastighetsskötsel

Alla felanmälningar och underhållsärenden sker via våra fastighetsskötare på EFS AB. Felanmälan kan göras online eller via kundtjänst på telefon (08- 580 119 50).