Information Boende

Allmänt:

För att underlätta för de boende i föreningen har styrelsen tagit fram ett infoblad med viktig information. Informationen finns tillgänglig nedan på svenska och engelska.

Fastighetsskötsel och felanmälan

Föreningen har avtal för fastighetsförvaltning med El & Fastighetsservice AB. EFS sköter bland annat fastigheternas el-, värme- och vattensystem. Enskild medlem kan dock själv köpa tjänster av EFS gällande åtgärder i lägenheten. Kontakt sker antingen via deras hemsida eller via telefon (08 – 580 119 50).

All felanmälan ska gå via EFS, och kan göras via ovannämnda telefonnummer eller online via den här länken.

Andrahandsuthyrning:

För andrahandsuthyrning krävs att skriftlig ansökan skickas till styrelsen. För beviljad ansökan behöver skäl anges till varför du inte kan använda lägenheten under en viss tid. Exempel på godtagbara skäl är arbete eller studier på annan ort, sjukhusvistelse eller provboende med sambo under begränsad tid.

Styrelsen godkänner uthyrning under max 1 års tid per ansökan.

Viktiga dokument: